Genveje


Retningslinjer ved lokaleleje

Ved leje af lokaler på Metropol gælder disse retningslinjer.

  • Metropol forbeholder sig ret til at annullere indgåede lejeaftaler uden kompensation, hvis det vurderes, at indholdet er i strid med Metropols formål og værdier, eller der er en forhøjet sikkerhedsmæssig risiko ved arrangementet.
     
  • Arrangementer på Metropol må ikke være i modstrid med grundlæggende, demokratiske og retsstatslige principper, dansk lovgivning eller være i konkurrence med Metropols uddannelsesvirksomhed. Metropol udlejer således ikke lokaler til arrangementer, der opfordrer til vold, diskrimination, racisme, mv. Metropol forbeholder sig ret til at annullere indgåede lejeaftaler, hvis det vurderes, at arrangementet eller arrangøren ikke lever op til disse forhold.  

  • Metropol kan som forudsætning for indgåelse af en lejeaftale kræve, at man som arrangør uddybende redegør for eventuelle indholds eller sikkerhedsmæssige problemstillinger i forbindelse med arrangementet. Dette gælder alle arrangementer uanset deltagerantal.
 

Sikkerhed:

Metropol kan som forudsætning for indgåelse af en lejeaftale kræve, at man som arrangør uddybende redegør for eventuelle sikkerhedsmæssige problemstillinger i forbindelse med arrangementet. Dette gælder alle arrangementer uanset deltagerantal. Metropol forbeholder sig desuden ret til at annullere indgåede lejeaftaler, hvis det vurderes, at der er en forhøjet sikkerhedsmæssig risiko ved et givent arrangement.

Ansøgning om leje af lokaler på Metropol, til arrangementer med muligt politisk eller religiøst indhold, skal være Metropols Udlejningsservice i hænde senest 1 måned før lejedato. Metropol forbeholder sig dog ret til en længere sagsbehandlingstids, såfremt arrangementet konkret kræver en længere sagsbehandlingstid.

Værdier:

På Metropol har vi fokus på, at vores aktiviteter tager udgangspunkt i demokratiske værdier, og at vi i vores omgang med hinanden udviser respekt, tillid, loyalitet, nysgerrighed og er samarbejdsorienterede. Vi forventer derfor, at arrangører der lejer sig ind i Metropols lokaler, tager udgangspunkt i samme værdier i forhold til deres arrangement. Metropol forbeholder sig derfor også ret til at afvise arrangører i så fald deres virksomhed eller virke er i modstrid med danske demokratiske værdier, Metropols værdier, dansk lovgivning eller er i konkurrence med Metropols uddannelsesvirksomhed. Metropol forbeholder sig desuden ret til at annullere indgåede lejeaftaler, hvis det vurderes, at arrangementet eller arrangøren ikke lever op til disse forhold.

Metropol lejer herudover ikke ud til personer, foreninger eller organisationer, der enten tidligere har benyttet sig af eller planlægger at benytte sig af foredragsholdere, som offentligt har eller er refereret for at give udtryk for holdninger eller værdier, der er i strid med de danske demokratiske værdier eller Metropols værdier.

Arrangørs forpligtelse:

Når man som arrangør lejer et lokale på Metropol, forpligter man sig til at overholde de gældende retningslinjer for leje af lokaler på Metropol, herunder:
  • Så vidt muligt oplyser Metropol om eventuelle sikkerhedsmæssige problemstillinger ved arrangementet.
  • Garanterer at indhold for arrangementet ikke går imod danske, demokratiske værdier, Metropols værdier, dansk lovgivning eller er i konkurrence med Metropols uddannelsesvirksomhed.