Genveje


Om Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole uddanner og videreuddanner medarbejdere til en række kernefunktioner i det danske velfærdssamfund.

Københavns Professionshøjskole er en selvejende institution grundlagt 1. januar 2008 ved en fusion mellem en række uddannelsesinstitutioner i København. 

Københavns Professionshøjskole udbyder blandt meget andet 18 grunduddannelser på mellemlangt videregående niveau inden for områderne Sundhed, Teknologi, Samfund og Pædagogik. De største og mest kendte uddannelser er dem til sygeplejerske, lærer og socialrådgiver, men Professionshøjskolen huser også andre uddannelser som bl.a. jordemoder, bioanalytiker og administrationsøkonom. Tværfaglige forsknings- og udviklingsaktiviteter er knyttet til grunduddannelserne. Der tilbyder desuden en lang række efter- og videreuddannelser. Professionshøjskolen har ca. 20.000 studerende og godt 2000 medarbejdere.

Det kit der binder velfærdssamfundet sammen

På Københavns Professionshøjskole har vi forpligtet os på at uddanne de bedste studerende. Det gør vi for det enkelte unge menneskes skyld, og det gør vi for velfærdssamfundets skyld. Kendsgerningen er nemlig, at Københavns Professionshøjskoles uddannelser udgør velfærdssamfundets fundament. Professionshøjskolens studerende er det kit, der skal binde et effektivt og veldrevet velfærdssamfund sammen. Denne vision kræver samtidig, at vi til stadighed efteruddanner velfærdssamfundets medarbejdere. Københavns Professionshøjskoles vision er et samfund, hvor livslang læring får lov til at blomstre. I vores professioner er man aldrig færdiguddannet, og derfor udbyder vi med stolthed efter- og videreuddannelse af både kortere og længere varighed. 

Vi må udfordre os selv og forny professionerne

Vi har erkendt, at de professioner, som vi uddanner til, skal stå stærkere i fremtiden. Det kræver, at vi tør at udfordre os selv for at forny os. Københavns Professionshøjskole har derfor valgt, at området for anvendt forskning og udvikling skal styrkes. Målet er en indsats som på mellemlang og lang sigt vil styrke professionsuddannelserne og dermed Danmarks velfærdsinstitutioner. Københavns Professionshøjskoles store styrke er, at vi har fingrene nede i velfærdssamfundets praktiske virkelighed. Det betyder, at vi kan byde ind med konkret anvendt forskning, der kan skabe fremdrift for velfærdsydelserne. Som oftest sker det i et partnerskab med andre. 

På Københavns Professionshøjskoles site www.phmetropol.dk kan du læse meget mere om vores uddannelser og virke.

Læs om Udlejningsservice

Download vores flyer (pdf), der kort præsenterer, hvem Udlejningsservice er og hvad vi kan tilbyde.

Kontaktinformation Udlejningsservice

Nana Louise Wiehe
Kundeansvarlig i Udlejningsservice
Tlf: +45 2429 6350 / +45 2429 6398 eller pr. mail udlejningsservice@kp.dk