Genveje


IT Lokale

Københavns Professionshøjskole råder over IT-lokaler med plads til 30 personer.

På Sigurdsgade 26 udlejes et IT lokale med 30 stationære computere.

Der er internet adgang via gæste log in, som udleveres i receptionen.

Kontakt

Nana Louise Wiehe
Kundeansvarlig i Udlejningsservice
Tlf: +45 2429 6350 / +45 2429 6398 eller pr. mail udlejningsservice@phmetropol.dk

AV udstyr

Alle Københavns Professionshøjskoles lokaler er moderne indrettet og udstyret. Således er der f.eks. nye state of the art interaktive projektorer i flere undervisningslokaler og møderum.

Du kan læse mere om lokalernes AV udstyr her. Specifik information om det enkelte lokales AV udstyr og muligheder kan fås ved telefonisk henvendelse.