Genveje


Cases

Her har vi skitseret 4 klassiske eksempler på typer af samarbejdspartnere vi servicerer i Københavns Professionshøjskoles Udlejningsservice:

Kunde A:  afholder kurser året rundt

Kunde A er en privat kursusvirksomhed og flerårig samarbejdspartner med Københavns Professionshøjskole, der året rundt tilbyder kurser indenfor især de merkantile fag. Kunde A’s lokalebehov er primært auditorier og undervisningslokaler til traditionel teoretisk plenum gennemgang for mellem 80 og 200 deltagere pr. gang. Undervisningen ligger for det meste i weekender og efter kl. 16.  Københavns Professionshøjskole har indgået en længerevarende aftale, hvor Kunde A booker lokaler på månedsbasis efter behov og herefter faktureres månedsvis bagudrettet efter medgået forbrug.

 

Kunde B:  todages konference

Kunde B er et Ministerielt center, hvis årlige konference for 500 deltagere de valgte at placere i Københavns Professionshøjskoles lokaler på Campus Nørrebro over to fulde dage. Udover oplæg i auditorier, tema-gennemgang i undervisningslokaler og diverse aktiviteter i grupperum, bestod konference også af en markedsdel, hvor 20 udstillere tilsammen skabte en inspirerende faglig markedsplads. Københavns Professionshøjskole stod for intern projektledelse af de praktiske forberedelser til Kunde B’s markedsplads, opsætning af bannere, bestilling af spiseplads, koordinering af parkeringspladser mv. samt administration af studentermedhjælpere til konferencen.

 

Kunde C:  mindre undervisningsforløb med eksamen

Kunde C lejer lokaler hos Københavns Professionshøjskole ca. 4 gange om året til afholdelse af mindre undervisningsforløb med afsluttende eksamen. Således lejer de typisk 2 klasselokaler til 40 personer 3 dage om ugen i dagtimerne i tre på hinanden følgende uger, samt herefter et eksamenslokale i 2 dage.

 

Kunde D: international fysioterapiskole

Kunde D er en international samarbejdspartner, der tilbyder efteruddannelseskurser til deres internationale fysioterapeuter fra hele verden. En weekend om måneden flyver fysioterapeuter således ind fra hele verden til undervisning af Kunde D i 5 af Københavns Professionshøjskoles specialiserede fysioterapi-øvelokaler med 13 brikse i – fra fredag eftermiddag kl. 17 til søndag aften. Udover lokaleleje arrangerer Københavns Professionshøjskole også ekstra praktisk assistance i form af studentermedhjælp til Kunde D, ekstra rengøring samt ekstra udstyr i form af flip-overs i de lejede lokaler.